0918 717 625

Infúzna liečba 

Povaha niektorých ochorení si za určitých okolností vyžaduje infúznu liečbu, ktorú je vhodné alebo aj nutné podávať každý deň. Infúzna liečba je aplikovaná do žily, spravidla 1x denne. Túto formu liečby volíme predovšetkým vtedy, pokiaľ chceme razantnejší prístup k ochoreniu a najmä vtedy, keď predpokladáme, že efekt liečby perorálnymi preparátmi nebude dostatočný.

Druhy infúzii:

 • Analgeticko-myorelaxačná infúzia - pri bolestiach chrbtice. 

 • Vysokodávkový vitamín C 

 • Infúzia na podporu imunity - obsahuje celé spektrum vitamínov skupiny B a vitamín C

 • Iná infúzna liečba – napr. vazodilatačná liečba na odporúčanie špecialistu. 

Ak sa chcete dozvedieť cenu za infúzie alebo objednať sa na infúziu, môžete nás kontaktovať. 

Očkovanie

Najúčinnejší spôsob ako sa chrániť ochorení alebo ich komplikovaného priebehu je ochrana očkovaním. 

 • Tetanus a záškrt

  Očkovanie prebieha každých 15 rokov, prvé očkovanie v dospelosti je v 30. roku života. V prípade veľkého úrazu alebo možnej infekcie sa očkuje už po približne 5 rokoch od poslednej dávky. Očkovanie je bezplatné.

 • Chrípka

  Očkovanie je každý rok pred vypuknutím chrípkovej epidémie. Odporúčané obdobie je november a december. Rizikové skupiny sú ľudia vo veku viac ako 50 rokov alebo s pridruženými ochoreniami. Samozrejme, očkovať sa môže ktokoľvek. Očkovanie je bezplatné.

 • Kliešťová encefalitída

  Očkovacia schéma v dospelosti pozostáva z troch dávok podaných v horizonte 6-12 mesiacov. Ochrana je následne na tri roky, potom sa aplikuje posilňovacia dávka a následne ochrana je už na 5 rokov. Očkovanie odporúčame každému dospelému, ale predovšetkým ľuďom, ktorí sa častejšie vyskytujú v prírode a ktorý majú počas sezóny častejšie prisatého kliešťa. Celková suma za tri základne dávky očkovanie predstavuje okolo 100€. Očkovanie niektoré zdravotné poisťovne preplácajú dodatočne po jeho realizácii a predložení požadovaných dokumentov.

 • Pneumokokové a meningokokové infekcie 

  Očkovanie proti pneumokokom v dospelosti je jednorazové, predpokladá sa, že by malo ochrániť počas celého života. Očkovanie zabraňuje komplikovaným infekciám pľúc, mozgu či krvi, ktoré sú spôsobené baktériou Streptoccocus pneumoniae. V prípade, že pacient spĺňa indikačné kritéria stanovené zdravotnou poisťovňou, je očkovanie bezplatné. Odporúčame starším pacientom a všetkým, ktorý sa liečia na pľúcne alebo srdcovocievne ochorenia.

  Očkovacia látka proti meningokokom chráni pred infekciami vyvolanými baktériami „Neisseria meningitidisktoré môžu vyvolať závažné ochorenia akými sú: meningitída - infekcia tkaniva, ktoré vystiela mozog a miechu a sepsa - infekcia krvi. Podáva sa jedna jednorazová dávka, platnosť očkovania je doživotná. Odporúčame mladým dospievajúcim, pri pobytoch na internátoch, cestovateľom... Cena za vakcínu je okolo 50€. 

 • HPV infekcie

  Očkovanie pozostáva z troch dávok podaných v priebehu 6 mesiacov. Všetky deti od roku 2022 vo veku 13 rokov majú uhrádzané očkovanie v plnej výške. V 99% prípadov chráni pred vznikom genitálnych bradavíc, rakoviny krčka maternice, konečníka, penisu, dutiny úst a hltanu. Pre ostatných, teda aj dospelých, očkovanie nie je zdravotnou poisťovňou uhrádzané a celková cena za očkovanie je, žiaľ, stále veľmi vysoká, približne 360€. 

 • Hepatitída typu B

  Očkovanie v dospelosti pozostáva z troch dávok podaných v priebehu 6 mesiacov. Všetci od roku 1998 sú už proti žltačke typu B zaočkovaní, zvyšok populácie nie. Niektoré skupiny pacientov spĺňajú indikačné kritéria, pre tých je očkovanie bezplatné. Pre ostatných je výsledná suma za všetky dávky približne 36€. Očkovanie následne poskytuje celoživotnú ochranu. Odporúčame osobám bez stáleho partnera a cestovateľom.

 • Hepatitída typu A

  Odporúčame cestovateľom, ale aj pacientom, ktorý sa jednorazovo chytajú do oblastí s vyšším rizikom infekcie žltačky typu A – rozvojové krajiny Afriky, Ázie, Južnej Ameriky. Očkovanie je uhrádzané zo zdravotného poistenia len v malom počte prípadov. Podávajú sa dve dávky, druhá dávka približne po 3 rokoch, ochrana je následne dlhodobá. Cena za dve dávky je 48€.

 • Očkovanie cestovateľov 

  Vážení klienti, ak sa chystáte vycestovať do krajín mimo Európske únie, je vhodné sa poradiť ohľadom očkovania alebo liekovej profylaxie proti exotickým ochoreniam, ktoré však, nanešťastie, môžu byť aj smrteľné. Konzultáciu odporúčame aspoň 6 mesiacov pred vycestovaním, aby sa stihla zabezpečiť prípadná celá očkovacia schéma, eventuálne aj rozostupy medzi jednotlivými očkovaniami.

  Dostupné očkovania – žltá zimnica (jedna dávka – cca. 20€), besnota (3 dávky – bezplatné), brušný týfus (jedna dávka á 3 roky – cca. 15€), cholera (dve dávky – cca. 120€), japonská encefalitída (dve dávky – cca. 170€). Každý cestovateľ by mal mať svoje očkovacie minimum a to: očkovanie proti hepatitíde typu A+B, tetanus a brušný týfus.